Cât costă o femeie

E variabil. Negociabil. Și depinde pentru ce-o plătești. Sex. Curățenie. Mamă surogat. Suflet surogat. Scapegoat.

Eu n-am costat 200 £ / 30 de minute.

Mă întreb cât ar trebui să fie, ca să cost. 2000? 20 de mii? 200 de mii? 2 milioane? La 2 milioane m-am oprit să mă gândesc. Tot nu merge, nu face sens. Dacă tot ieși din comun, ieși din comun cu o valiză mai mare. 200 de milioane? Bine, dar pun niște condiții. Sex nu, curățenie nu, mamă surogat nu, suflet nu. Ok, scapegoat.

Una din statisfacțiile cele mai mari, în afară de aceea de a-ți da singur foc la casă ca să o privești cum arde, e aia să refuzi 200 de milioane.

13 comments

  1. “from fun to the scapegoat”

    Remarcabilă povestioara ta, numai că, deși încă din antichitate oamenii știau că înaintea Zeului (Gad) nu era iertare fără o jerfă de sânge, astăzi alta este situația juridică. De fapt God l-a luat pe Avraam și, din urmașii căruia s-a format poporul evreu (Israel), prin acesta și urmașii lui, El s-a descoperit oamenilor și i-a învățat că pentru a fi iertați, cel vinovat trebuia să aducă o jertfă de sânge de animal. În plus, dată pe an, Marele Preot aducea un țap ispășitor pentru el însuși și un țap ispășitor pentru popor. Isus, Cuvântul lui God întrupat, a venit pe Pământ ca Mielul de Jerfă (țap ispășitor), El devenind cumulativ Mare Preot, Rege și Singurul mijlocitor între om și God. Și-a dat viața pentru omenire, ca scapegoat, dar a treia zi a înviat și stă la dreapta lui God în Cer. Deci, acum, nu mai e nevoie de nici o altă jertfă. Oricum, curajoasă oferta ta!

Leave a reply:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s